Blog
  • Main page
13
03
2019

Programowanie w profilaktyce

W profilaktyce nadrzędnym celem jest wysoki poziom zdrowia, osiągany poprzez ukierunkowaną aktywność fizyczną spełniającą rolę katalizatora w procesie wypoczynkowym, regeneracyjnym oraz wzmacniającym i kształtującym organizm.

Należy również zaznaczy, że profilaktyka (trening rekreacyjny) wymaga również kompleksowego planowania, gdyż organizm osoby rozpoczynającej trening lub trenującej rekreacyjnie ma mniejszą tolerancję na przeciążenia (w porównaniu ze sportowcami) przez co każde błędy treningowe mogą pocągać za sobą ryzyko kontuzji, czy nawet pogorszenia zdrowia. Zatem błędem jest podejście, że skoro trenuję rekreacyjnie to wystarczy mi jakiś tam plan treningowy lub bez planu – w takim przypadku tym bardziej ważny jest indywidualny program treningowy, który dzieki dopasowaniu zagwarantuje zarówno realizację celów prozdrowotnych jak i bezpieczeństwo ćwiczeń.

Nasze programowanie w profilaktyce

  • Osiągnięcie wysokiego poziomu zdrowia stanowi nadrzędny cel programowa treningów. Na podstawie bazy informacyjnej osoby trenującej oceniany jest poziom sprawności motorycznej, a następnie dobierane są adekwatne metody treningowe, których celem ma być proporcjonalny i harmonijny rozwój organizmu zapewniający wysoki poziom zdrowia.
  • Ułożony program treningowy jest dostosowany do klienta z punktu widzenia preferencji ćwiczeń (uprawianych dyscyplin) oraz możliwości czasowych, czyli ilości czasu, jaki może zostać poświęcony na trening. Program treningowy może również przygotowywać klienta do okresów wzmożonego obciążenia fizycznego takiego jak np.: wyjazdy na narty, snowboard, czy różnego typu turnieje lub zawody amatorskie.
  • W takich przypadkach dodatkowo w okresie przygotowawczym poprzedzającym okres wzmożonego obciążenia fizycznego następuje planowa poprawa tych parametrów motorycznych, które będą spełniać zasadniczą funkcję podczas okresu wzmożonego obciążenia. Natomiast po okresie wzmożonego obciążenia program będzie realizował cele regeneracyjne.

author: Jacek Świat

Comment
0

Leave a reply