Cel ORMAtv

Głównym założeniem ORMAtv jest przedstawienie różnych zagadnień z dziedziny treningu, dietetyki oraz suplementacji w formie krótkich filmów oraz artykułów o cechach edukacyjnych. W zamieszczonych materiałach staramy się poruszać wybrane i aktualne problemy bazując na własnym doświadczeniu oraz literaturze metodyczno-naukowej. Dążymy także do przedstawiania najnowszych osiągnieć naukowych z wybranej tematyki wraz z własnym komentarzem, czyli odniesieniem do praktyki i metodyki treningowej i żywieniowej.

Prezentowane materiały są w formie:

  1. Bezpłatnych filmów – są to krótkie filmy na dany temat o czasie trwania zazwyczaj do 15min.
  2. Płatnych filmów – są to dłuższe filmy o cechach edukacyjnych, które dodatkowo zawierają materiały dydaktyczne ułatwiające zapoznanie się z prezentowanym tematem. Filmy płatne można zatem traktować jak „mini” szkolenia, których celem jest zdobycie praktycznej wiedzy na dany temat.
  3. Bezpłatnych artykułów – są to materiały edukacyjne w formie pisanej, które mogą zawierać dodatkowe elementy, takie jak: krótkie filmy, zdjęcia, diagramy lub uzupełniające materiały dydaktyczne.

Zatem jeśli szukasz sprawdzonej wiedzy z dzienny szeroko rozumianego treningu, dietetyki i suplementacji z naciskiem na stronę praktyczną skorzystaj z naszej bazy filmów i artykułów.