Blog
13
03
2019

ORMAsystem – programy treningowe pisane pod cel treningowy

ORMAsystem

Powstał na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy z zawodnikami różnych dyscyplin, a także pracy naukowej i diagnostycznej dr Jacka Świata.  System ten oparty jest również na osiągnięciach teorii treningu, fizjologii oraz metodyce pracy w różnych dyscyplinach sportowych. Dr Jacek Świat w swojej pracy najwyżej ceni konkretne, systematyczne i planowane działanie, gdyż tylko takie jest gwarancją sukcesu, dlatego też w 2001r, powstała ORMAsport – Indywidualne Programy Treningowe, która dała początek kompleksowym programom treningowym łączącym różne dyscypliny sportu, diagnostykę oraz żywienie i suplementację w wzajemnie zazębiający się system treningowy, który odznacza się wysoką skutecznością.

ORMAsystem jest systemem bazującym na doświadczeniu ORMA – Indywidualne Programy Treningowe, zapewniającym skuteczne, systematyczne i metodyczne działanie w treningu i dietetyce dostępnym szerszej rzeszy odbiorców.

Skuteczne działanie w treningu

Skuteczne działanie zgodnie z prakseologią (nauką o skutecznym działaniu) oparte jest na następujących etapach:

 • Diagnozie – prawidłowa ocena stanu wejściowego osoby.
 • Prognozie – przewidywaniu zmian w organizmie czasie pod wpływem bodźca treningowego – perspektywa pracy i zmian długoterminowych pod wpływem regularnego treningu.
 • Programowaniu – prawidłowym ułożeniu bodźców treningowych (treningów), które w sposób systematyczny umożliwią osiągnięcie założonych celów.
 • Realizacji – etap praktycznej realizacji, czyli po prostu realizacja zaplanowanych treningów.
 • Kontroli – etap kontroli po każdym etapie (kontroli etapowej) oraz kontroli bieżącej (konsultacje treningowe).

Należy zaznaczyć, że tylko takie działanie umożliwia skuteczny i bezpieczny, a także świadomy trening. Zatem z praktycznego punktu widzenia realizacja treningów – to tylko jeden pięciu podstawowych etapów skutecznego treningu. Jeśli założymy, że realizacja to 50% sukcesu, to pozostałe 50% przypada właśnie na prawidłowy program treningowy wraz z niezbędnymi konsultacjami. Dlatego tak ważne jest, aby trening był zaplanowany.

ORMAsystem – skuteczne działanie.

Nasz system to kompleksowy program treningowy, który umożliwia skuteczny trening, gdyż spełnia wszystkie warunki prawidłowego treningu:

 • Diagnoza – realizowana jest przez prawidłowy dobór programu, oparty o szereg informacji wejściowych, dzięki którym program dopasowany jest do zawodnika.
 • Prognoza – każdy program oparty jest na doświadczeniu trenerskim w pracy z zawodnikami, przez co zakłada realne do osiągnięcia zmiany (efekty treningowe). Ponadto wykorzystuje unikatowy system rejestracji obciążeń, który zapewnia prawidłowe łączenie dyscyplin oraz stopniowanie obciążeń treningowych dopasowanych do poziomu zawodnika.
 • zawodnikom na jakim poziomie trenują, jak będą wzrastać obciążenia lub kształtować się w dalej części pracy – to właśnie zapewnia ciągłość i zazębianie się treningów, a dzięki temu wysoką skuteczność.
 • Realizacja – każdy trening opisany jest w przejrzystej formie oraz zawodnik otrzymuje szereg tabel, które umożliwiają rejestrację i śledzenie realizacji treningów. Dzięki temu sama realizacja jest prosta, a co najważniejsze jest zapisana, czyli daje możliwość dalszej analizy.
 • Kontrola – zapewniona jest poprzez dostępne konsultacje (kontrola bieżąca) oraz przewidziane testy i próby po każdym etapie treningowym. Dzięki nim każdy zawodnik widzi realne postępy oraz ma możliwość konsultacji realizacji, co zapewnia kompleksowość prac treningowej.

Dzięki takiemu metodycznemu podejściu nasz system gwarantuje prawidłowy trening zarówno w perspektywie bezpośredniej jak i długofalowej.

 

Unikatowy system obciążeń ORMA

Oparty jest na fizjologii organizmu i zapewnia prawidłowy dobór metod i obciążeń treningowych oraz prawidłową ich zmienność w czasie (prawidłowa periodyzacja treningowa – podział na mikro, mezo i makocyke).

Z fizjologicznego punktu widzenia trening jest tylko bodźcem i to jaki ten bodziec będzie taka nastąpi reakcja na niego. Teoria bodźca w ujęciu treningu podaje, że aby nastąpiła reakcja na niego (czyli prawidłowa reakcja na trening) bodziec musi on być:

 • Adekwatny do cechy jaką ma kształtować – jeżeli zastosujemy trening, który wpłynie na rozpad białek kurczliwych (trening kulturystyczny) to efektem adaptacji do takiego treningu będzie proces rozbudowy masy mięśniowej, z kolei jeśli poddamy organizm bodźcom (treningom) wytrzymałościowym przystosuje się do nich poprzez poprawienie funkcji układu krążeniowo- oddechowego, poprawianie unaczynienia pracujących mięśni itd. Dlatego dla naszego organizmu nie ma znaczenia typ, czy nazwa treningu, TYLKO to jakim jest on bodźcem dla niego. Natomiast metoda treningowa jest niczym innym, jak opisem bodźca, że jak będziemy tak i tak ćwiczyć, to nastąpi taka zmiana (adaptacja). Dlatego my świadomie tworzymy lub wybieramy takie metody jakie są nam potrzebne do uzyskania określnej zmiany.
 • Odpowiednio intensywny – jeżeli chcemy osiągnąć stałą i kierunkową zmianę danej cechy w organizmie musimy wykonywać trening będący, co najmniej bodźcem progowym dla kształtowanej cechy, czyli trening musi być odpowiedni do poziomu zawodnika (cechy kształtowanej). Dlatego my wykorzystujemy system rejestracji obciążeń, aby zawsze nasze obciążenia były stymulujące.
 • Odpowiednio długi i systematyczny – aby zmiany wywołane treningiem były stałe i kierunkowe, czyli aby była uzyskiwana progresja treningowa, zastosowany bodziec musi być odpowiednio długi i systematyczny. Dzięki temu nastąpi proces adaptacji, który wywoła trwałą i kierunkową zmianę. Zatem prawidłowa praca z zawodnikiem oparta jest na określonej długości cyklach, w których realizuje się ten sam trening. Błędem jest zmiana ćwiczeń/nia co trening (dość powszechna wśród trenerów personalnych) , gdyż nie umożliwia uzyskania pełnej adaptacji. Dlatego w sporcie planuje się cykle, na które składają się określone ilość „tych samych” treningów, które zapewniają prawidłową reakcję a tym skuteczność treningów.

System rejestracji obciążeń ORMA, to system który aktywności treningowe traktuje jako bodźce, dzięki czemu już na poziome bodźca treningowego umożliwia łączenie różnych form treningu w jedną zazębiającą się całość ukierunkowaną na dany cel lub cele. Dlatego każdy nasz program ORMAsystem, niezależnie od ilości dyscyplin, na które jest zaplanowany, zawsze stanowi w pełni uzupełniający się i skuteczny system treningów dopasowanych do celu i osoby trenującej.

 

Zatem czym jest ORMAsystem

Jest kompleksowym programem treningowym ukierunkowanym na wybrany przez Ciebie cel oraz uwzględniającym Twoje możliwości treningowe. Ponadto program ten uwzględnia wszystkie etapy skutecznego działania, a poprzez gwarantowane konsultacje oraz wykorzystanie unikatowego systemu obciążeń ORMA zapewnia zawsze skuteczny i prawidłowy bodziec treningowy, czyli zapewnia bezpieczny i efektywny trening.

Jeśli chcesz trenować skutecznie i bezpiecznie wystarczy wybrać odpowiedni program ORMAsystem i rozpocząć efektywny trening.

author: Jacek Świat

Comment
0

Leave a reply