Blog
13
03
2019

Programowanie w korekcji wad postawy

Korekcja wad postawy to sytuacja, w której osoba trenująca lub rozpoczynająca trening posiada nieprawidłowości w budowie ciała lub wadę postawy. Posiadanie takiej dysfunkcji narzuca specyficzny sposób ćwiczeń, który dodatkowo musi spełniać funkcję kompensacyjno-wyrównawczą. Zatem proces programowania jest o tyle bardziej skomplikowany, o ile bardziej skomplikowana jest dysfunkcja i zarazem wymaga bardzo szerokiego spojrzenia i kompleksowości planowania.

Trening w korekcji wad postawy, korekcja wad postawy

Należy dodać, że korekcja często dotyczy osób w wkieku, w którym niemożliwe jest skorygowanie skrzywienia w sensie strukturalnym. Możliwa jest jesdynie korekcja funkcjonalna (prawdłowa proporcja siły i wytrzymałości mięśni), która w takim przypadku stale możliwe staje się niezmiernie istotna, gdyż umożliwa kompensację skrzywienia strukturalnego i dzięki temu zabezpieczenie organizmu przed konsekwencjami posiadanego skrzywienia.

Nasze programowane w korekcji wad postawy

  • Programowanie w aspekcie korekcji wad postawy polega na wnikliwej analizie bazy informacyjnej osoby trenującej z punktu widzenia posiadanej dysfunkcji oraz jej wpływu na sprawność motoryczną. Następnie wybiera się takie dyscypliny oraz metody i ćwiczenia treningowe, aby zmniejszały lub kompensowały posiadaną dysfunkcję równolegle realizując pozostałe cele treningowe takie jak poprawę wszystkich parametrów motorycznych, czyli poprawę sprawności organizmu.
  • Wszystkie programowane czynności treningowe podlegają ścisłej ocenie w ujęciu dysfunkcji oraz modyfikacji w sposób najbardziej właściwy dla bezpieczeństwa oraz zdrowia i sprawności osoby ćwiczącej.

author: Jacek Świat

Comment
0

Leave a reply