Blog
13
03
2019

Programowanie w leczeniu

Leczenie to sytuacja, w której osoba trenująca lub rozpoczynająca trening posiada pewną dysfunkcję organizmu, która wpływa na poziom sprawności motorycznej. Posiadanie takiej dysfunkcji narzuca specyficzny sposób ćwiczeń, który dodatkowo musi spełniać funkcję kompensacyjno-wyrównawczą. Zatem proces programowania jest o tyle bardziej skomplikowany, o ile bardziej skomplikowana jest dysfunkcja i zarazem wymaga bardzo szerokiego spojrzenia i kompleksowości planowania.

Trening w leczeniu, leczenie - trening

Nasze programowanie w leczeniu

  • Programowanie w aspekcie leczenia polega na wnikliwej analizie bazy informacyjnej osoby trenującej z punktu widzenia posiadanej dysfunkcji oraz ocenie jej wpływu na sprawność motoryczną. Następnie wybiera się takie dyscypliny oraz metody i ćwiczenia treningowe, aby zmniejszały lub kompensowały posiadaną dyfunkcję równolegle realizując pozostałe cele treningowe takie jak poprawę wszystkich parametrów motorycznych, czyli poprawę sprawności organizmu.
  • Wszystkie programowane czynności treningowe podlegają ścisłej ocenie w ujęciu dysfunkcji oraz modyfikacji w sposób najbardziej właściwy dla bezpieczeństwa oraz zdrowia i sprawności osoby trenującej.

author: Jacek Świat

Comment
0

Leave a reply