Blog
13
03
2019

Programowanie w sporcie

Programowanie w sporcie

Osiągnięcie wysokich wyników w sporcie uzależnione jest od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest posiadanie przez zawodnika optymalnej bazy motorycznej, czyli odpowiedniego poziomu wszystkich zdolności motorycznych warunkujących efektywny trening oraz wysokie osiągnięcia sportowe.

Istota kompleksowego przygotowania fizycznego zawodnika w sporcie

Ustawienie odpowiedniej bazy motorycznej (przygotowania fizycznego) jest niezmiernie złożone, gdyż wymaga zgrania wszystkich elementów w sposób wzajemnie zazębiający się i zarazem stymulujący organizm przez co tylko indywidualne podejście gwarantuje pełny sukces.

Obrazując złożoność można posłużyć się mocą:

Moc jest parametrem znamiennym dla wyniku sportowego, przez co dyscypliny charakteryzuje się z punktu widzenia charakteru mocy gwarantującej najlepszy efekt. Wyodrębnia się trzy przedziały mocy (moc siłowa, maksymalna, szybkościowa) dla których przypisane są określone dyscypliny. Jednakze zawodnik w obrębie jednego przedziału mocy (znamiennego dla dyscypliny) może osiągać jeje wysoki poziom poprzez nasilenie komponenty siłowej lub szybkościowej. Np: kolarz – jeden preferuje niską, a drugi wysoką kadencje – obaj osiągają tą samą moc, ale w treningu należy zastosować inne ćwiczenia gwarantującą wynik. Oczywiście dotyczy to także innych dyscyplin.

Zatem prawidowe zaprogramowanie rozwoju bazy motorycznej to kompleksowa analiza dyscypliny i zawodnika, a przedstawiona powyżej złożoność dotyczy tylko mocy, a jak wiadomo na ostateczny efekt ma wpływ jeszcze szereg innych zgranych procesów.

Przygotowanie motoryczne zawodników. Istota przygotowania fizycznego zawodnika.

Nasz proces programowania w sporcie

  • Proces programowania treningów zawiera w trakcie budowy bazy informacyjnej analizę motoryczną dyscypliny uprawianej przez klienta w celu ustalenia dominujących parametrów motorycznych, których optymalny rozwój zapewni prawidłową bazę motoryczną. Prawidłowa baza motoryczna to taki poziom zdolności motorycznych, który warunkuje wysokie osiągnięcia w uprawianej przez zawodnika dyscyplinie.
  • Dodatkowo program treningowy podporządkowany jest periodyzacji okresu treningowego. W trakcie okresu treningu wszechstronnego rozwijana jest baza motoryczna ogólna z naciskiem na dominujące parametry motoryczne. W trakcie okresu treningu ukierunkowanego i specjalnego rozwijana jest baza motoryczna ukierunkowana i specjalna, której parametry motoryczne ściśle związane są z uprawianą dyscypliną.
  • Dodatkowo nasz trening może spełniać rolę treningu regeneracyjnego lub wyrównawczego zalecanego jest w dyscyplinach asymetrycznych celem wyrównania jednostronnych obciążeń organizmu.
  • Proponujemy dodatkowe rozwiązania mające na celu rozwinięcie bazy motorycznej niezbędnej dla danej dyscypliny poprzez dodatkowe treningi, ćwiczenia będące niejako uzupełnieniem dyscypliny uprawianej.

author: Jacek Świat

Comment
0

Leave a reply